Uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja i uslovi prodaje propisuju uslove i pravila za korišćenje Internet stranice zvezdegranda.online od strane krajnjih korisnika.

Pravo Korišćenja Internet stranice je lično pravo Krajnjeg korisnika. Korisnik svoje pravo korišćenja ne sme ni na koji način da prenosi na druga fizička ili pravna lica. Korisnik nije ovlašćen da prijavljuje druga fizička ili pravna lica. zvezdegranda.online. ne odgovara ukoliko korisnik neovlašćeno i neistinito izvrši prijavu u ime drugog fizičkog ili pravnog lica.

Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one postoje.

Prihvatanje Uslova korišćenja Korišćenjem Internet stranice zvezdegranda.online krajnji korisnici pristaju na Uslove korišćenja.

Pristankom na Uslove korišćenja, krajnji korisnici potvrđuju da su pročitali i razumeli Opšte uslove, pravila o Zaštiti privatnosti, Podešavanja cookiesa, a koja pravila definišu upotrebu zvezdegranda.online.

Firma zvezdegranda.online poručuje Krajnjem korisniku: UKOLIKO SE SA OVDE NAVEDENIM USLOVIMA KORIŠĆENJA NE SLAŽETE, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OVE Internet STRANICE.

Promena Uslova korišćenja: zvezdegranda.online zadržava pravo da u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja, Izjavu o poverljivosti podataka. Nastavak korišćenja Internet stranice, nakon objavljivanja na Internetu novih promenjenih Uslova korišćenja ili Izjave o poverljivosti na Internetu podrazumeva da Korisnik prihvata izmene.

zvezdegranda.online zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji deo poslovanja, uključujući sadržaj, vreme dostupnosti sadržaja, opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranice.

zvezdegranda.online zadržava pravo da u bilo kom trenutku može prestati da šalje bilo koji deo informacija ili bilo koju vrstu informacija.

Privatnost: Lični podaci podležu našoj Politici privatnosti, čiji su uslovi sadržani ovde. Molimo da Krajnji korisnik proveri našu Politiku privatnosti da bi razumeo našu praksu i dodatne detalje o našoj marketinškoj komunikaciji.

Postavke komunikacije: Korišćenjem zvezdegranda.online usluge pristajete da primate elektronsku komunikaciju od strane zvezdegranda.online-a povezanu sa Vašim nalogom.

Elektronska pošta uključuje: slanje e-mailova na e-mail adresu koju ste upisali prilikom registracije, primanje obaveštenja o Vašem nalogu (npr. promene lozinke ili načina plaćanja, e-mail potvrde i druge informacije ), primanje „newslettera“ o novim opcijama i sadržajima zvezdegranda.onlinea, posebnih ponuda, promotivnih obaveštenja i upitnike za korisnike koji su poslati e-mailom ili na druge načine.

Sačuvajte kopiju elektronske komunikacije štampanjem primerka na papiru ili čuvanjem elektronskog primerka.